Ouderparticipatie

Een belangrijke mogelijkheid van betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind is meewerken in de school.

Ouders helpen mee bij het leesonderwijs, bij de creatieve lessen, in de schoolbibliotheek, als natuurouder of tuinouder, bij de schoolkrant, het overblijven enz. Ook de schoolcommissie en medezeggenschapsraad geven mogelijkheden aan ouders om mee te denken met het schoolteam. Via een regelmatig te verspreiden nieuwsbrief en deze website houden we de ouders op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op school.

Nieuws

Monte Glossy

Monte Glossy is het magazine/de schoolkant van Montessorischool van Lith in Deventer

Lees meer