Schoolgids van Lithstraat

U staat voor de moeilijke taak een basisschool voor uw kind te zoeken. In principe een keuze voor acht jaren.

Gedurende deze tijd vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Het is daarom belangrijk dat u zich goed oriënteert: scholen verschillen immers in o.a. werkwijze, sfeer en in wat kinderen er leren.

Schoolgids

In deze schoolgids proberen we een beeld te schetsen van de wijze waarop onderwijs en opvoeding vanuit de ideeën van Maria Montessori op onze school gestalte krijgen.

Voor nieuwe ouders kan deze gids een belangrijke rol spelen bij het bepalen van hun schoolkeuze. Ouders die de keus voor onze school al gemaakt hebben vinden in deze gids informatie die de betrokkenheid bij school kan versterken.