Agenda / Jaarkalender schooljaar

Juni 2021
 • 9 juni
  Schoolreisje oudsten onderbouw (kinderen uit groep 1 zijn vrij)
 • 11 t/m 14 juni
  Studiedagen (alle kinderen vrij)
 • 14 juni
  Leerlingenplaatsing groep 8 VO
 • 17 juni
  Schoolreisje afscheid oudsten middenbouw (kinderen uit groep 3, 4 zijn vrij)
 • 21 juni
  Verslagen mee (OB, MB, BB-behalve groep 8)
 • 21 t/m 1 juli
  Facultatief gesprekken, behalve voor groep 2 en 5
  (afsluitend gesprek, groep 5 samen met de kinderen).
  Groep 7 voorlopig adviesgesprek, samen met de kinderen
 • 30 juni
  Doorschuifdag
Juli 2021
 • 1 juli
  Jaarfeest
 • 5 juli
  Maandagmiddag ‘uitvegen groep 8’ door de hele school
Augustus 2021
 • 23 augustus
  Start schooljaar
 • 27 augustus
  Kennismaking leerkracht/ouders 14.00 uur inloop
 • 25 t/m 30 augustus
  Kamp bovenbouwgroepen (info volgt)
 • 30 augustus t/m 3 september
September 2021
 • 1 t/m 5 september
  Kamp bovenbouwgroepen (info volgt)
 • 23 en 24 september
  Schoolfotograaf
 • 23 september
  Inloopcafé 08.30 uur 09.30 uur*
 • 29 september
  Kinderpostzegelactie
 • 30 september
  Jaarfeest

*Inloopcafé: dialoog actuele onderwerpen m.b.t. het onderwijs op de van Lith.

Oktober 2021
 • 16 t/m 24 oktober
  Herfstvakantie
 • 25 oktober
  Studiedag (alle kinderen vrij)
November 2021
 • 11 november
  Inloopcafé 08.30 uur 09.30 uur *
 • 15 november
  Toetsweek groep 8

*Inloopcafé: dialoog actuele onderwerpen m.b.t. het onderwijs op de van Lith.

December 2021
 • 3 december
  Sinterklaasviering 12.30 uur alle kinderen vrij
 • 13 t/m 17 december
  Verslag- en adviesgesprek VO groep 8
 • 23 december
  Kerstdiner op school 17.00 – 18.30 uur
 • 25 december  t/m 9 januari 2022
  Kerstvakantie
Januari 2022
 • 17 t/m 28 januari
  Toetsweken
 • 31 januari t/m 11 februari
  Toetsweken
Februari 2022
 • 31 januari t/m 11 februari
  Toetsweken
 • 4 februari
  Studiedag (alle kinderen vrij)
 • 7 t/m 11 februari
  Voortgangsgesprekken
 • 14 t/m 18 februari
  (Ouder + kind gesprekken groep 6 en 7)
 • 14 februari
  Uiterste datum opgave schoolkeuze voor aanmelding VO groep 8
 • 19 t/m 27 februari
  Voorjaarsvakantie
Maart 2022
 • 24 maart
  Inloopcafé 08.30 uur 09.30 uur *

*Inloopcafé: dialoog actuele onderwerpen m.b.t. het onderwijs op de van Lith.

 

April 2022
 • 15 april
  Goede vrijdag (alle kinderen vrij)
 • 18 april
  2e Paasdag (alle kinderen vrij)
 • 25 en 26 april
  Afname eindtoets Cito
 • 27 april
  Koningsdag (alle kinderen vrij)
 • 29 april
  Koningsspelen
 • 30 april t/m 15 mei
  Meivakantie
Mei 2022
 • 30 april t/m 15 mei
  Meivakantie
 • 23 april t/m 25 juni
  Toetsweken
 • 26 en 27 mei
  Hemelvaart (alle kinderen vrij)

 

Juni 2022
 • 6 juni
  2e Pinksterdag (alle kinderen vrij)
 • 15 juni
  Schoolreisje oudsten onderbouw (kinderen uit groep 1 zijn vrij)
 • 17 en 20 juni
  Studiedagen (alle kinderen vrij)
 • 21 juni
  Schoolreisje afscheid oudsten middenbouw (kinderen uit groep 3, 4 zijn vrij)
 • 27 juni t/m 8 juli
  Verslagen mee (OB, MB, BB-behalve groep 8)
  Facultatieve gesprekken voor groep 1,3,4 en 6
  Afsluitende gesprekken voor groep 2 en 5
  Voorlopig adviesgesprek groep 7 (ouder + kind)

 

Juli 2022
 • 6 juli
  Doorschuifdag
 • 7 juli
  Jaarfeest (reservedatum)
 • 12 juli
  Afscheidsavond groep 8 (nadere info volgt t.z.t.)
  14.20 uur ‘uitvegen groep 8’
  woe, don en vrijdag geen school voor de 8e groepers
 • 15 juli
  Vrijdag laatste schooldag 12.00 uur vrij!
 • 16 juli t/m 28 augustus
  Zomervakantie

 

Nieuws

 

Monte Glossy

Monte Glossy is het magazine/de schoolkant van Montessorischool van Lith in Deventer

Lees meer