Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens van mishandeling zijn.

 

Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem bij die afweging houvast.

 

Meldcode-huiselijk-geweld-Montessori-Van-Lith.pdf

Nieuws

Monte Glossy

Monte Glossy is het magazine/de schoolkant van Montessorischool van Lith in Deventer

Lees meer